Spøgelsescyklisme er et udbredt og farligt fænomen. Via Trafik har undersøgt fænomenet nærmere. Projektet har vundet GF Fondens Trafikpris .

Spøgelsestrafikanter – En underbelyst gruppe

Spøgelsestrafikanter Ved den årlige uddeling af GF Fondens Trafikpris, som har til formål at støtte projekter, der fremmer trafiksikkerheden, vandt Via Trafik i december 2020 Trafikprisen for vores forslag om at undersøge spøgelsescyklisme nærmere. Formålet med projektet har været at komme med et bud på, hvor mange de er, hvem de er, hvor farlige de…

Bedre sikkerhed med kanalisering af cykelstier - Artikel fra Via Trafik.

Bedre sikkerhed med kanalisering af cykelstier

Bedre sikkerhed med kanalisering af cykelstier Kanalisering af cykelstier i signalregulerede kryds får ligeudkørende cyklister til at placere sig længere til venstre på cykelstien, hvilket gør dem lettere at opdage for højresvingende biler. Tiltaget har dermed potentiale til at reducere antallet af højresvingsulykker. Sådan skriver vores dygtige eksperter i trafiksikkerhed, Michael W. J. Sørensen og…

Sikkerhed for cyklister i byrundkørsler. Det er titlen på en ny artikel fra Via Trafik. Læs om deres fund her.

Sikkerhed for cyklister i byrundkørsler

Sikkerhed for cyklister i byrundkørsler I marts-udgaven af Trafik og Veje har vi en artikel med, hvor vi sætter fokus på cyklisters sikkerhed i byrundkørsler. Rundkørsler regnes generelt som et godt trafiksikkerhedstiltag. Ifølge den norske trafiksikkerhedshåndbog (www.tshandbok.no) reducerer rundkørsler i byer fx antal ulykker (alle skadesgrader) med procent i forhold til andre krydstyper. Samtidig kan de…

Via Trafik sætter fokus på om samkørsel i Danmark bliver den nye mobilitetsform. Læs artiklen her.

Er fremtidens mobilitetsform samkørsel?

Er samkørsel i Danmark mon fremtidens mobilitetsform? ”Samkørsel kan bidrage til den grønne omstilling og er et godt bud på fremtidens mobilitetsform (…) Der er særligt et potentiale ved pendling til og fra arbejde eller uddannelse trods flere barrierer. For at udnytte potentialet fuldt ud, er det nødvendigt at have kendskab til, hvad der kan…

Ny evaluering klar fra Via Trafik vedr. det tredje år med el-løbejhjul.

Ny evaluering – Tredje år med el-løbehjul

Ny evaluering – Tredje år med el-løbehjul Vi har netop færdiggjort evalueringen af det tredje år med el-løbehjul i offentlig trafik i Aarhus. Det er der kommet en artikel ud af, som er udgivet  i månedens udgave af Trafik og Veje. Evalueringen viser blandt andet, at manglende kørelys på private el-løbehjul er et stigende problem,…

Spøgelsescyklisme er et udbredt og farligt fænomen. Via Trafik har undersøgt fænomenet nærmere. Projektet har vundet GF Fondens Trafikpris .

Spøgelsescyklisme – Udbredt og farligt fænomen

Spøgelsescyklisme er udbredt og farligt Spøgelsesbilisme har længe været et kendt fænomen. Anderledes forholder det sig med fænomenets kedelige fætter: ”Spøgelsescyklisme”. Ligesom med spøgelsesbilismen, identificeres spøgelsescyklisme også ved, at der køres mod færdselsretningen. Indtil nu har vi dog ikke haft meget viden til denne farlige trafikantgruppe, så det besluttede vi at ændre på. Via Trafik…

Cyklister i rundkørsler - Via Trafik har to nye rapporter klar.

Cyklister i rundkørsler – Nye rapporter klar!

To nye rapporter klar om cyklister i rundkørsler Nu er vores længe ventede rapporter om sikkerhed for cyklende i rundkørsler endelig publiceret på vejregler.dk Det er tale om følgende to rapporter: 1.: ”Udformning af rundkørsler i byer og sikkerhed for cyklister – Litteratur- og effektstudie”. Den kan du læse her 2.: ”Sikkerhed for cyklister i…

+Way for linje 500S er et tværfagligt projekt om, hvordan man forener busfremkommelighed, byrum og byudvikling.

+Way for 500S – Bus, byrum og -udvikling

+Way for 500S “+Way for linje 500S mellem Glostrup og Avedøre” er et projekt, der fint illustrerer, hvordan man forener busfremkommelighed, byrum og byudvikling bedst? Du kan blive klogere på projektet  i månedens udgave af Trafik og veje. Her har vores egen Mogens Møller, i fællesskab med Linda Quach fra Movia, nemlig skrevet en artikel…

Byrumsprojekter - kontrastfarver og æstetik. Via Trafik har skrevet en artikel om, hvordan man skaber smukke og tilgængelige byrum ved hjælp af kontrastfarver.

Byrumsprojekter – Kontrastfarver og æstetik

Byrumsprojekter – Kontrastfarver og æstetik Byrumsprojekter kan blive endnu bedre, hvis man husker kontrastfarverne! “Gennem de seneste år er universel udformning blevet en integreret del af vej- og pladsprojekter. Det er ofte et krav i offentlige projekter, og landskabsarkitekter får ikke længere nervøse trækninger ved ordet; ”tilgængelighed”. Der arbejdes med taktile ledelinjeelementer og naturlige ledelinjer,…

Mikromobilitet i Gladsaxe Erhvervskvarter

Mikromobilitet kan understøtte letbanen!

Mikromobilitet kan understøtte Hovedstadens Letbane? Det lader til, at mikromobilitet kan understøtte Hovedstadens letbane. I 2025 åbner Hovedstadens Letbane med to stationer ved Gladsaxe Erhvervskvarter. Mange af virksomhederne ligger dog uden for gængs gåafstand. Gladsaxe Kommune har derfor gennemført en analyse af potentialer og barrierer for, at en mikromobilitetsservice kan få flere til at benytte…