Stor effekt af hjelmkrav på el-løbehjul. Ny artikel fra Via Trafik - En del af Sweco.

Stor effekt af hjelmkrav på el-løbehjul

Stor effekt af hjelmkrav på el-løbehjul I 2022 blev der indført et hjelmkrav for førere af el-løbehjul. Landsdækkende registreringer samt udvidede registreringer i Aarhus viser, at der er sket en markant og signifikant stigning i hjelmbrugen på op mod 50 procentpoint, efter hjelmkravet blev indført. Det viser sig desuden, at hjelmbrugen nu samlet set er…

Skal vi spare på strømmen i trafiksignalanlæggene? Ny publikation fra Via Trafik - En del af Sweco.

Strømbesparelse i trafiksignalanlæggene?

Det er ikke i trafiksignalanlæggene, vi skal spare på strømmen! Skal vi spare på strømmen i trafiksignalanlæggene? Selvom priserne på strøm og brændstof er eksploderet her i 2022, er priserne stadig ”lillebror” i forhold til de samfundsøkonomiske priser på ulykker og forsinkelser i trafikken. Priserne er således stadigvæk langt fra høje nok til, at det…

Cykeløer – Begreb og anbefalinger

Cykeløer – begreb og anbefalinger For nyligt har vi hjulpet Vejdirektoratet med at fastlægge forslag til designanbefalinger for såkaldte cykeløer. Forslaget skal bl.a. sikre, at specialcykler, fx ladcykler og andre godscykler, kan anvende disse designanbefalinger. I den forbindelse har vi udarbejdet kørekurver for syv forskellige typer specialcykler. Det spændende projekt har inspireret os til at…

BRT-inspirerede tiltag i Ringsted. Et mulighedsstudie af Via Trafik.

BRT-inspirerede tiltag i Hillerød og Ringsted

BRT-inspirerede tiltag i Hillerød og Ringsted Via Trafik har for nyligt undersøgt mulighederne for at etablere tiltag inspireret af BRT (Bus Rapid Transit) i en bus­korridor i hhv. Hillerød og Ringsted. Mulighedsstudierne er udarbejdet i et samarbejde mellem Via Trafik, Hillerød Kommune, Ringsted kommune, Region Hovedstaden og Movia med rådgivning fra Gehl og Urban Power.…

Spøgelsescyklisme er et udbredt og farligt fænomen. Via Trafik har undersøgt fænomenet nærmere. Projektet har vundet GF Fondens Trafikpris .

Spøgelsestrafikanter – En underbelyst gruppe

Spøgelsestrafikanter Ved den årlige uddeling af GF Fondens Trafikpris, som har til formål at støtte projekter, der fremmer trafiksikkerheden, vandt Via Trafik i december 2020 Trafikprisen for vores forslag om at undersøge spøgelsescyklisme nærmere. Formålet med projektet har været at komme med et bud på, hvor mange de er, hvem de er, hvor farlige de…

Bedre sikkerhed med kanalisering af cykelstier - Artikel fra Via Trafik.

Bedre sikkerhed med kanalisering af cykelstier

Bedre sikkerhed med kanalisering af cykelstier Kanalisering af cykelstier i signalregulerede kryds får ligeudkørende cyklister til at placere sig længere til venstre på cykelstien, hvilket gør dem lettere at opdage for højresvingende biler. Tiltaget har dermed potentiale til at reducere antallet af højresvingsulykker. Sådan skriver vores dygtige eksperter i trafiksikkerhed, Michael W. J. Sørensen og…

Sikkerhed for cyklister i byrundkørsler. Det er titlen på en ny artikel fra Via Trafik. Læs om deres fund her.

Sikkerhed for cyklister i byrundkørsler

Sikkerhed for cyklister i byrundkørsler I marts-udgaven af Trafik og Veje har vi en artikel med, hvor vi sætter fokus på cyklisters sikkerhed i byrundkørsler. Rundkørsler regnes generelt som et godt trafiksikkerhedstiltag. Ifølge den norske trafiksikkerhedshåndbog (www.tshandbok.no) reducerer rundkørsler i byer fx antal ulykker (alle skadesgrader) med procent i forhold til andre krydstyper. Samtidig kan de…

Via Trafik sætter fokus på om samkørsel i Danmark bliver den nye mobilitetsform. Læs artiklen her.

Er fremtidens mobilitetsform samkørsel?

Er samkørsel i Danmark mon fremtidens mobilitetsform? ”Samkørsel kan bidrage til den grønne omstilling og er et godt bud på fremtidens mobilitetsform (…) Der er særligt et potentiale ved pendling til og fra arbejde eller uddannelse trods flere barrierer. For at udnytte potentialet fuldt ud, er det nødvendigt at have kendskab til, hvad der kan…

Ny evaluering klar fra Via Trafik vedr. det tredje år med el-løbejhjul.

Ny evaluering – Tredje år med el-løbehjul

Ny evaluering – Tredje år med el-løbehjul Vi har netop færdiggjort evalueringen af det tredje år med el-løbehjul i offentlig trafik i Aarhus. Det er der kommet en artikel ud af, som er udgivet  i månedens udgave af Trafik og Veje. Evalueringen viser blandt andet, at manglende kørelys på private el-løbehjul er et stigende problem,…

Spøgelsescyklisme er et udbredt og farligt fænomen. Via Trafik har undersøgt fænomenet nærmere. Projektet har vundet GF Fondens Trafikpris .

Spøgelsescyklisme – Udbredt og farligt fænomen

Spøgelsescyklisme er udbredt og farligt Spøgelsesbilisme har længe været et kendt fænomen. Anderledes forholder det sig med fænomenets kedelige fætter: ”Spøgelsescyklisme”. Ligesom med spøgelsesbilismen, identificeres spøgelsescyklisme også ved, at der køres mod færdselsretningen. Indtil nu har vi dog ikke haft meget viden til denne farlige trafikantgruppe, så det besluttede vi at ændre på. Via Trafik…