Fremtiden er kollektiv – Læs artiklen

Den seneste eksempelsamling for Kollektiv bustrafik blev publiceret i 2003 – meget er sket siden da. Derfor er vejregelgruppen Kollektiv trafik på veje med bistand fra Via Trafik ved at udarbejde en helt ny og tidssvarende eksempelsamling.   Læs den fulde artikel her: Fremtiden er kollektiv – Ny eksempelsamling. Artikel TRAFIK & VEJE • 2018 NOVEMBER  

Details

Fodgængerne skal prioriteres

VI BØR PRIORITERE FODFOLKET I TRAFIKPLANLÆGNINGEN! Det har vi skrevet en artikel om i MobilityTech, hvor vi særligt fokuserer på grøn mobilitet og superfortove. Du kan læse den her: https://pro.ing.dk/mobilitytech/artikel/fodgaengere-skal-have-saerligt-fokus-her-kommer-superfortovene-1829

Details

Superfortov – et nyt begreb

Vi introducerer et nyt begreb som løftestang for bedre planlægning og projektering af særlige fodgængerområder. Læs om superfortov; hvorfor det er aktuelt, hvad begrebet dækker og hvor, det er relevant. Artikel publiceret i Trafik & Veje, Juni-Juli 2018: Superfortov – et nyt begreb

Details

Hvornår bruger vi cykelhjelm?

Flere bruger cykelhjelm, og der er konstateret færre alvorlige hovedskader. Læs om vores undersøgelse af brugen af cykelhjelm gennem flere år. Artikel publiceret i Trafik & Veje, Maj 2018: Hvornår bruger vi cykelhjelm?

Details

5-benet kryds i en helhedsløsning

Via Trafik har stået for ombygning af et stort kryds. Ombygningen giver øget kapacitet og trafiksikkerhed for alle, selvom det i udgangspunktet blot var for at optimere busfremkommeligheden. Projektet udspringer af Bynet 2018 visionen fra Københavns Kommune. Publiceret i Trafik & Veje 2013  06-07 Udformning af kryds. 5_benet_kryds.pdf

Details

Håndbog om trafikterminaler er på vej

Læs artikel af Mogens Møller, partner i Via Trafik og vejregelkonsulent for Vejdirektoratet, “Håndbog om trafikterminaler er på vej – Hvorfor gode trafikterminaler er afgørende for attraktiv kollektiv transport” – publiceret i Trafik & Veje 2013/11 201311 Håndbog om Trafikterminaler er på vejDOC031213.pdf

Details

Erfaringer med supercykelstier i Albertslund

Læs Martin Kristian Kallesens og Jens Frosts artikel fra Trafik & Veje 03-2014 Via Trafik og Albertslund Kommunes har i samarbejde med Via Trafik gennemført en før- og efteranalyse af to supercykelstier i Albertslund Kommune (ca. 14 km i alt). En række af de undersøgte temaer er beskrevet og vurderet i denne artikel. Artiklen slutter med en perspektivering…

Details