El-løbehjul - Vi har vurderet nye norske regler for brug af el-løbehjul.

El-løbehjul – Vi vurderer de nye norske regler

Vurdering af nye norske regler for brug af el-løbehjul Udover, at vi løbende evaluerer og vurderer de danske regler for brug af el-løbehjul, har vi også vurderet forslag til nye regler for brug af el-løbehjul i Norge. I Norge har de indtil nu haft meget lempelige regler for el-løbehjul. Derfor har Oslo f.eks. registreret rigtig…

Skolevej på Amager. Via Trafik har lavet en trafikanalyse for at sikre den nye skoleveje. Desuden er der projekteret anlæg og signal.

Cykelprioritering i signalregulerede kryds

CYKELPRIORITERING I SIGNALREGULEREDE KRYDS Så er der grønt lys til at læse december-udgaven af Trafik og Veje, 2020. Du kan bl.a. læse vores artikel: ”Cykelprioritering i signalregulerede kryds”. Her sætter vores signalspecialist Ulrik Bjerregaard og Lars kamp Jørgensen fra Frederiksberg kommune fokus på cyklisters fremkommelighed i fire kryds på Frederiksberg. I forbindelse med cykelprioritering i…

Rundkørsel på Herredsvejen i Hillerød ombygges. Via Trafik hjælper med opgaven.

Rundkørsel på Herredsvejen ombygges

Rundkørsel på Herredsvejen i Hillerød ombygges. Rundkørslen på Herredsvejen har længe været trængselsramt og mange bilister holder i kø i myldretiden for at komme ind i rundkørslen. Derfor er det nu besluttet, at rundkørslen nu skal forbedres ved, at der bygges to spor ind fra Herredsvejen i begge sider. Det betyder helt konkret et ekstra…

Spøgelsescyklisme - Via Trafik er meget stolte over at have modtaget GF Trafikprisen for projektet ”Spøgelsescyklister – Hvem, hvor mange og hvor farlige er de?” Vi glæder os meget til at udforske dette fænomen nærmere i løbet af 2021.

Cykeltiltag – Effekterne af 23 tiltag!

Cykeltiltag – Effekterne af 23 slags! Cykeltiltag og arbejdet med dette er bestemt ikke et fremmed fænomen  i Via Trafik. Vi arbejder faktisk dagligt med netop cykeltrafik og har såmænd lige fået publiceret en artikel om emnet i Trafik og Veje. På baggrund af vores samarbejde med Vejdirektoratet om den nyligt publicerede pjece: ”Vejtekniske løsninger for…

Tilgængelighed i Glostrup. Via Trafik fortæller, hvordan man kan optimere tilgængeligheden for brugerne samtidig med, at man sparer ressourcer. Læs artiklen.

Tilgængelighed: Enkel model – få ressourcer

Mere tilgængelighed – færre ressourcer Tilgængelighed – Er du nysgerrig på, hvordan du giver brugere mere tilgængelighed samtidig med, at du sparer ressourcer? Så kan det være, at denne artikel er noget for dig. Vores dygtige tilgængelighedsspecialist Christina M. Feldhausen, har nemlig, sammen med Torbjørn Nicolajsen fra Glostrup Kommune, skrevet en artikel til månedens Trafik…

Trafiksikkerhed: Trafiksikkerheden skal skærpes i et farligt Aarhus-kryds. Via Trafiks trafiksikkerhedsspecialist, Michael Sørensen, Giver sit besyv med om sagen i Lokalavisen Aarhus.

Trafiksikkerhed i et af Aarhus’ farligste kryds

Trafiksikkerhed i et af Aarhus’ farligste kryds Når det gælder trafiksikkerhed i et af Aarhus’ farligste kryds, trænger den til en grundig revurdering. I maj 2018 døde en 21-årig kvinde efter en påkørsel i krydset Edwin Rahrs Vej/Åby Ringvej i Aarhus. I oktober 2020 døde en 23-årig kvinde ligeledes efter at være blevet ramt af…

Cyklistadfærd - Ny videnskabelig artikel klar fra Via Trafik.

Cyklistadfærd – Ny videnskabelig artikel

Cyklistadfærd – Ny videnskabelig artikel I en ny artikel om cyklistadfærd har Via Trafik, sammen med forskningsleder; Alena Høye, fra Transportøkonomisk institutt (TØI) i Oslo, skrevet og fået publiceret en videnskabelige artikel. Artiklen hedder: ”Are helmeted cyclists taking more risk at signalized intersections”. Den er publiceret i det internationale fagtidsskrift: “Traffic Injury Prevention”. Artiklen beskriver…

Klimaperroner: Klimaperronernes force er, at de sparer anlægsmidler, forstærker byens grønne udtryk, mindsker urban heat-effekt og belastning på kloaksystemet. Samtidig medvirker klimaperronerne til at fastholde og øge antallet af passagerer i den kollektive trafik til gavn for klimaet og bymiljøet.

Klimaperroner – Artikel ude nu

Klimaperroner Hvordan skabes der synergi mellem skybrudshåndtering, busprojekter og miljø i tæt, bymæssig bebyggelse?  Det kan du blive klogere på i vores artikel om klimaperroner. Der er et øget fokus på integration af klimatiltag i disse år – også når det gælder projekter, hvor forbedringer i forhold til byudvikling, infrastruktur og kollektiv trafik skal spille…

Bæredygtig trafik: Mikromobilitet skal fremme bæredygtig transport i Erhvervskvarteret i Gladsaxe.

Bæredygtig trafik i Gladsaxe Erhvervskvarter

Mikromobilitet i Gladsaxe Erhvervskvarter Bæredygtig trafik i Gladsaxe Erhvervskvarter – Mikromobilitet kan blive løsningen Gladsaxe Kommune går, i samarbejde med erhvervspartnerskabet; Gladsaxe Erhvervsby og Via Trafik, i gang med at undersøge mulighederne for at fremme bæredygtig transport, fx el-løbehjul og dele-cykler hjælpe medarbejderne med at komme det sidste stykke fra stationen eller stoppestedet i Gladsaxe…

Cykeltiltag - ny pjece er klar. Vejdirektoratet har udgivet en ny pjece, der er lavet sammen med Via Trafik. Pjecen er bl.a. til kommuner.

Cykeltiltag – ny pjece er klar!

Vejdirektoratet har, i samarbejde med Via Trafik, udarbejdet ny pjece! Ny pjece om effekter af cykeltiltag er klar. Vejdirektoratet netop udgivet pjecen: ”Vejtekniske løsninger for cyklister – Effekt på sikkerhed og oplevet tryghed”. Via Trafik har bistået med opgaven. I pjecen beskrives, på en kortfattet og letforståelig måde, effekterne af ti udvalgte løsninger på cyklisters sikkerhed,…