Via Trafiksikkerhedsark

for kommuner og andre offentlige myndigheder.

Med Via Trafiksikkerhedsark kan du blandt andet:

null

Samle

information over alle politiregistrerede uheld og kategorisere dem
null

Vise

udviklingen af uheld fordelt på forskellige trafikanter og uheldstyper
null

Skabe

et overskueligt, visuelt billede af uheldsudviklingen i din kommune
null
uheld i kryds og omkring skoler
null

Vi tror på vidensdeling. Derfor har vi udviklet Via Trafiksikkerhedsark for kommuner og andre offentlige myndigheder.

Hvad kan det?
Via Trafiksikkerhedsark er et værktøj, der samler information over alle politiregistrerede uheld og kategoriserer dem på en visuel overskuelig måde. Arket kan blandt andet vise udviklingen af uheld fordelt på forskellige trafikanter og uheldstyper i din kommune. Desuden kan det analysere uheld i kryds og omkring skoler

Hvordan virker det?
Via Trafiksikkerhedsark er et excelbaseret værktøj, som hjælper dig med at analysere uheldsudviklingen i din kommune. Du henter og indsætter selv uheldsdata fra Vejman.dk ved brug af et par få klik. Herefter vil Via Trafiksikkerhedsark på få minutter give dig overblik over de væsentligste uheldstendenser i din kommune.

Hvem bruger det?
Via Trafiksikkerhedsark er primært henvendt til den kommunale medarbejder, der arbejder med trafiksikkerhed. Arket kan både bruges til det store overblik, men også i forbindelse med de daglige borgerhenvendelser, hvor det kan være en hjælp til hurtigt at undersøge, om der er registreret uheld på en given lokalitet. På nuværende tidspunkt er Via Trafiksikkerhedsark allerede udleveret til 35 kommuner, uddannelsessteder og politiet.

Hvordan får jeg fat i det?
Du får gratis adgang til Via Trafiksikkerhedsark ved at kontakte os her:

Kontakt

0
kommuner

har allerede fået tilsendt Via Trafiksikkerhedsark. Kontakt os i dag og hør mere om hvordan du kommer i gang med trafiksikkerhedsarbejdet.

Nyheder