Via Trafiksikkerhedsark

for kommuner og andre offentlige myndigheder.

Med Via Trafiksikkerhedsark kan du blandt andet:

null

Samle

information over alle politiregistrerede uheld og kategorisere dem
null

Vise

udviklingen af uheld fordelt på forskellige trafikanter og uheldstyper
null

Skabe

et overskueligt, visuelt billede af uheldsudviklingen i din kommune
null
uheld i kryds og omkring skoler
null

Vi har udviklet Via Trafiksikkerhedsark for at lette arbejdet med trafiksikkerhed for kommuner og andre offentlige myndigheder.

Hvordan virker det?
Via Trafiksikkerhedsark er et regneark, der hjælper dig med at analysere uheldsudviklingen i din kommune. Med få klik henter og indsætter du selv uheldsdata fra Vejman.dk. Herefter vil trafiksikkerhedsarket på få minutter give dig et overblik over de væsentligste uheldstendenser i din kommune.

Hvad kan det gøre for dig?
Via Trafiksikkerhedsark kategoriserer uheldene for dig og giver et overskueligt, visuelt billede af uheldsudviklingen. Du kan også sammenligne uheldsudviklingen i kommunen med udviklingen i hele politikredsen, og du kan desuden se, hvordan det går i din kommune ift. Færdselssikkerhedskommissionens nationale målsætning.

Endelig kan du se uheldene på kort vha. Excels indbyggede kortmodul. Du kan bl.a. lave HeatMaps, der hjælper dig med at vurdere uheldskoncentrationen i kryds og på strækninger. Her har du også mulighed for at filtrere de uheld, der vises på kortet, ud fra parametre som uheldsart og -situationer, uheld med lette trafikanter, skolevejsuheld og meget andet.

Hvem bruger det?
Via Trafiksikkerhedsark er primært henvendt til den kommunale medarbejder, der arbejder med trafiksikkerhed. Arket kan både bruges til det store overblik, men også i forbindelse med de daglige borgerhenvendelser, hvor det kan være en hjælp til hurtigt at undersøge, om der er registreret uheld på en given lokalitet. På nuværende tidspunkt er Via Trafiksikkerhedsark allerede udleveret til 40 kommuner, uddannelsessteder og politiet.

Hvordan får jeg fat i det?
Du får gratis adgang til Via Trafiksikkerhedsark ved at kontakte os her:

Kontakt

0
kommuner

har allerede fået tilsendt Via Trafiksikkerhedsark. Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan du kommer i gang med trafiksikkerhedsarbejdet.

Nyheder